ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಹಪಹಪಿಯೊಂದಿದ್ದರೆ

 ಇರುವುದೆಲ್ಲಾದರೇನು... 
 ಬಿಡುವೆನಲ್ಲೇ ಬೇರು... 
 ತೋರುವೆನಲ್ಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವ... 
 ಕಟ್ಟುವೆನಲ್ಲೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ... 


ಪರಿಸರ ಪಾಠದ ಮುಂದೆ ಮನುಜನದೆಲ್ಲ ನಶ್ವರ... 

≠=====================================================================≠
#ಪರಿಸರಪಾಠ, #ಮನುಜ, #ನಶ್ವರ, #ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, #ಅಸ್ತಿತ್ವ, #ಬೇರು, #ಇರುವು, #ಪಾಠ, #ಬದುಕು, #ಜೀವನ #ಹಪಹಪಿ, #ತೋರು, #ಕಾಡು, #ಪರಿಸರ #ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ, #ಶಿರಸಿ #ಯಲ್ಲಾಪುರ, #ಅಂಕೋಲ #ಕಾಡಿನಕಲಿಕೆ, #man #lession #life #teaching #environment #forest #nature #mankind #dynasties #kingdom #photography #westernghat #yallapura #sirsi #plant #seads #love #loveandlife #leadership, #leadershipdynamics #Leader, #Lifelearning, 

Tags: #Features#stories

Post a Comment

0 Comments

Skip to main content